hlavicka
Vybrané reference
Výrobna suchých maltových směsí - Velké Leváre
Realizace: 2009Investor: LB Cemix s.r.o.
Foto: - průběh výstavby maltárny od pozemku až po finální stavbu
reference
reference
reference
reference
reference
Pohled do technologií
Foto: - osazování sušárny
  - příjezd sila
  - zvedání sila
  - osazování sil
  - montáže na jednotlivých patrech
  - montáž pásu do flexovelu
  - potrubí před zailzolováním
  - výroba skluzů
  - pohled na míchačku
  - pohled na balící linku
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
Úprava drážky kladkostroje nad stanovištěm paliče
Realizace: 2009Investor: Českomoravský cement a.s.
Úprava dopravních cest pro volně ložené vápno
Realizace: 2009Investor: Carmeuse a.s.
Optimalizace a výměna kouřovodu mezi kondicionérem a výměníkem
Realizace: 2009Investor: Carmeuse a.s.
Foto: - patní kus potrubí
  - připojení potrubí do kondicionéru
reference
reference
Montáž paletizační linky závod LB Cemix Čebín
Realizace: 2009Investor: LB Cemix s.r.o.
reference
reference
reference
reference
Skladování, doprava a dávkování TAP - cementárna Mokrá
Realizace: 2008Investor: Českomoravský cement a.s.
Foto: - výstavba železobetonových bunkrů pro skladování TAP
  - přeložka potrubí pro budoucí most
  - osazování redlerů u skladů TAP
  - montáž přejímací stanice
  - montáž mostu mezi zásobníky TAP a stanovištěm paliče
  - osazování redlerů mezi filtry
  - třídící stanice
  - osazování dlouhého dílu mostu nad pecemi
  - svařování podpěry mostu
  - osazování krátkého dílu mostu nad pecemi
  - osazování dlouhého dílu mostu nad pecemi
  - pohled na hotový most nad pecemi
  - pohled od filtrů
  - pohled od třídící stanice
  - pohled na vykládku kamionu
  - vecopan v akci
  - redlery vedoucí k třídící stanici
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
Opláštění mlynice - cementárna Radotín
Realizace: 2008Investor: Českomoravský cement a.s.
reference
reference
reference
reference
reference
Montáž podhledů včetně dodávky závěsů, cca 2500m2 - City park Jihlava
Realizace: 2008Investor: PSJ Invest a.s.
reference
reference
reference
Dodávka a montáž OK + montáž technologie Dávkování TAP na návěsy - Ecorec Prachovice
Realizace: 2008Investor: Ecorec Česko s.r.o.
Foto: - celkový pohled na zařízení
  - pohled na dávkovací redler
reference
reference
SRF - cementárna Prachovice
Realizace: 2008Investor: Holcim a.s.
Pojízdné tepelné štíty - vápenka Mokrá
Realizace: 2008Investor: Carmeuse a.s.
Přeložka tlakového vzduchu - cementárna Mokrá
Realizace: 2008Investor: Českomoravský cement a.s.
Dávkování vodárenských kalů - cementárna Mokrá
Realizace: 2007Investor: Českomoravský cement a.s.
Foto: - příjezd dílů pro kalové silo
  - osazení váhy na patro
  - osazení upraveného tapového sila na patro
  - zvedání spodního dílu sila pro SVK
  - osazení spodního dílu sila SVK na patro
  - osazení horního dílu sila SVK na patro
  - montáž klapky na silo
  - montáž redlerového mostu vedoucího k přejímací stanici pro SVK
  - plnění řetězového dopravníku Redler
  - finální pohled
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
Zastřešení dvora ministerstva průmyslu a obchodu
Realizace: 2007Investor: MPO
Foto: - zvedání hlavní nosné konstrukce
  - montáž hlavní nosné konstrukce
  - přeprava vrchlíku
  - přeprava vrchlíku
  - finální zastřešení
reference
reference
reference
reference
reference
Demontáž st. technologie, výroba a montáž OK a montáž technologického zařízení pro modernizaci dávkování TAP do hořáku PC2 - Holcim Rohožník
Realizace: 2007Investor: Holcim a.s.
Výrobna pastových omítek - Cemix Čebín
Realizace: 2006Investor: LB Cemix s.r.o.
Foto: - průběh výstavby pastárny od pozemku až po finální stavbu
reference
reference
reference
reference
reference
Pohled do technologií
Foto: - montáže sil
  - montáže sil
  - montáž zásobníku na akryláty
  - montáž míchačky - horní část
  - repase staré haly
  - váha
  - montáž šneku
  - montáž míchačky - spodní část
  - membránová čerpadla na speciální směsi
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
Oprava betonárny MNB500
Realizace: 2006Investor: Přemysl Veselý s.r.o.
Foto: - násypka pro kamenivo
  - pohled na betonárnu
reference
reference
Mlynice surovin pro přípravu keramického střepu - Limoux Francie
Realizace: 2006Investor: Lafarge Limoux
Foto: - montáž cyklonu
  - montáž mlýnu
  - pohled na rozestavěnou mlynici
reference
reference
reference
Skladování a doprava uhelného prachu - vápenka Mokrá
Realizace: 2005Carmeuse a.s.
Foto: - výstavba sila krok za krokem
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
Doprava a dávkování TAP do pece - cementárna Prachovice
Realizace: 2005Investor: Holcim a.s.
Foto: - přejímací stanice
  - hvězdicový třídič
  - pásová váha od firmy Schenckprocess
  - finální pohled
reference
reference
reference
reference
Sušící linka - bubnová sušárna písků - firma ROSOMAC výroba suchých omítkových směsí.
Realizace: 2003-2004Investor: Rosomac s.r.o.
Foto: - mezizásobník nad sušárnou s dopravním pasem a filtr
  - expediční zásobníky a třípatrové síto ALGAYER
  - celková pohled na sušící linku
reference
reference
reference
Mlýnice vápenců Mokrá firma CARMEUSE CZECH kompletní montáž technologie vč. zahraničního strojního zařízení a dodávka částí zařízení.
Realizace: 2004Investor: Carmeuse a.s.
Foto: - usazování mlýnu na základovou konstrukci
  - montáž spodního kužele zásobníku objemu 150m3 na vstupní surovinu
  - doprava vratné krupice z třídiče
  - montáž spodní části cyklonu na konstrukci
  - montáž horní části cyklonu
  - montáž potrubí pr. 1200mm mlýnského okruhu
  - tepelná izolace cyklonu a potrubí mlýnského okruhu
  - mlýnice vápenců
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
Linka vyplavování dutin karoserie nové Octavie v Auto-Škoda Mladá Boleslav. Kompletní montáž linky včetně podvěsného dopravníku a svěšovacích výtahů karoserií pro německou firmu EISENMANN.
Realizace: 2003-2004Investor: škoda auto a.s.
Foto: - podvěsná dráha s navěšovacím výtahem
  - prázdné závěsy na dráze
  - zásobník horkého vosku s čerpadly vyplavovacích trysek
  - svěšovací výtah hotových karoserií - zdvih 12metrů
  - předehřívací komora se vzduchovými tryskami
  - vyplavovací komora s tryskami a vzduchotechnikou
  - vstup do předehřívací komory
  - expedice hotových karoserií s expedičním dopravníkem
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
Linka dávkování a spalování tuhých alternativních paliv pro vápenku CARMEUSE Mokrá. Kompletní montáž technologického zařízení, přejímací stanice, vážení a dávkování paliva včetně hořáku do rotační pece.
Realizace: 2002Investor: Carmeuse a.s.
Foto: - hlava redleru a třídění na hvězdicovém sítě
  - pásová váha s odprašováním
  - přísun TAP pomocí speciálních návěsů - vykládací stanice
  - přívod TAP pod hlavní hořák rotační pece
reference
reference
reference
reference
Linka dávkování masokostní moučky do hořáku rotační pece - cementárna Mokrá. Montáž linky, dodávka a montáž ocelové konstrukce a zastřešení linky.
Realizace: 2003Investor: Českomoravský cement a.s.
Foto: - přejímací stanice masokostní moučky
  - odprašování a vzduchotechnika přejímací stanice MKM
  - zastřešení přejímací stanice MKM a energomost
reference
reference
reference
Technologické zařízení linky dávkování tuhých alternativních paliv a masokostní moučky včetně montáže dávkování do hořáku pece a hořáku cementárna DYCKERHOFF Hranice
Realizace: 2003-2004Investor: Dyckerhoff a.s.
Foto: - tři paralelní přejímací stanice masokostní moučky se zastřešením
  - hydraulická stanice vykládky MKM a dávkovací turniket se směšovací patkou pneudopravy
  - přívod masokostní moučky k hlavnímu hořáku rotační pece
reference
reference
reference
Linka skladování monosalu (FeSO4), pneumatická doprava, vážení a míchání do cementových mlýnů. Dodávka skladovacího sila, zásobníků, dopravy monosalu a kompletní montáž celé linky.
Realizace: 2004Investor: Dyckerhoff a.s.
Foto: - vstupní silo na Monosal (FeSO4) objem 65 m3 s odprašováním, kužel sila vyložen nerezovým plechem 2mm
  - dávkovací turniket a směšovací patka pneudopravy Monosalu s odvzdušněním
  - rozbočka pneudopravy a ovládacími prvky
  - dávkovací váha Monosalu s odvzdušněním a provozním mezizásobníkem
reference
reference
reference
reference
Linka spalování tuhých alternativních paliv v cementárnách Horné Srnie a Ladce - Slovensko. Kompletní montáž linky.
Realizace: 2004Považská cementáreň a.s.
Foto: - přísun suroviny z provozního zásobníku a pásová váha
  - redler s provozním zásobníkem
  - mezizásobník TAP a vynášecí šneky
  - přejímací dvojbox TAP a redler
reference
reference
reference
reference
Mlýnice a třídírna vápenců pro výrobu suchých omítkových směsí LB Cemix Čebín. Dodávka tuzemské části technologického zařízení - šneky, elevátory, vibrační dopravníky, ocelové konstrukce atd. Montáž kompletního zařízení včetně zahraniční technologie.
Realizace: 2001Investor: LB Cemix s.r.o.
Foto: - bubnová sušárna MOSER s nepřímým ohřevem a spalovací komora WEISSHAUPT
  - čtyřpatrové vibrační síto MOGENSEN s vibrační rozdělovací trubkou na vstupu materiálu
  - doprava vytříděných frakcí do sil
  - hrubotřídič MOGENSEN na vratné větvi nadsítné
reference
reference
reference
reference
Výroba a montáž pneumatických dopravních žlabů na NC silech cementárna Mokrá.
Realizace: 2002Investor: Českomoravský cement a.s.
Vážící podavače suroviny a přísad do surovinové moučky včetně rekonstrukce pohonů šupinových podavačů a rekonstrukce dopravních pásů suroviny. Cementárna Mokrá.
Realizace: 2002 - 2003Investor: Českomoravský cement a.s.
Expedice suchých omítkových směsí LB CEMIX Čebín, Nové dopravní cesty a rekonstrukce odprášení.
Realizace: 2002Investor: LB Cemix s.r.o.
Foto: - dopravní šnek ŠD500 na výstupu z míchárny SOMS
  - elevátor na expediční sila SOMS
  - dopravní pásy z expedičních sil SOMS
reference
reference
reference
Zámečnické výrobky:
Foto: - nerezové vnitřní schodiště a zábradlí průmyslová zóna Modřice
  - nerezové vnitřní schodiště a zábradlí průmyslová zóna Modřice
  - Globus Brno venkovní pozinkované zábradlí s nerezovým madlem
  - Globus Brno vnitřní zábradlí z nerezu se skleněnou výplní a dřevěným madlem
  - nerezové zábradlí s dřevěným madlem - RD Brno Řečkovice
  - nerezové zábradlí balkonu RD
  - točité schodiště a zábradlí s nerezovým madlem fa Bachl Brno-Modřice
  - ocelové zábradlí na požárním schodišti fa Eurosat CS Brno
  - ocelové zábradlí na požárním schodišti fa Eurosat CS Brno
  - nerezový vrchlík v reprezentační místnosti
  - nerezové zábradlí v sídle společnosti EDP
  - nerezové zábradlí v sídle společnosti EDP
  - nerezové zábradlí v sídle společnosti EDP
  - ocelová konstrukce krovu RD Moravany
  - závora při vjezdu do dolu - LB Cemix s.r.o. závod Čebín
  - brána při vjezdu do dolu - LB Cemix s.r.o. závod Čebín
  - nerezová stříška nad vchodem - Českomoravský cement a.s. cementárna Mokrá
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
   MONTREKO spol. s r. o., Karásek 9, BRNO, tel. 544 232 992, montreko@montreko.cz W3C | XHTML 1.0 | CSS